ÇEVRESEL FARKINDALIK

Çevre Ölçümlerimiz

Gümüştaş Madencilik olarak, sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareketeder, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bölgeye ve topluma sağladığımız katkıları sürekli kılmak için çalışıyoruz. Çevre Politikamız için tıklayın

Tüm madencilik faaliyetlerinde istenilen ve hedeflenen nitelikte bir doğa için yeniden kazandırma (rehabilitasyon) çalışmaları yapıyoruz. Maden işletmelerimizde ve zenginleştirme tesislerimizde Çevre Birimimiz tarafından ÇED Raporu taahhütlerine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenli ölçümler yapıyor ve izliyoruz.

Toz Kontrolü

Faaliyetlerimizi, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen toz emisyon sınır değerlerine uygun olarak yürütüyoruz. Bunu sağlamak için maden işletmelerimizde partikül madde ve çöken toz ölçümleri; zenginleştirme tesisimizde ise proses bacalarında emisyon ölçümleri, PM10 ve Çöken Toz ölçümlerini mevzuatlara göre ve düzenli aralıklarla yapıyoruz.

Yeraltı, Yüzey, Atık ve İçme Sularının İzlenmesi

İşletmelerimizin etki alanını belirlemek için yeraltı ve yüzey sularından, insan odaklı olarak da içme suyu ve atık sularından su kalitesi ölçümleri yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar tarafından ÇED Raporu taahhütlerinde belirtilen noktalardan ve mevzuatta belirtilen sıklıkta düzenli olarak alınan su numuneleri analizediliyor ve sonuçlar mevzuatlara göre değerlendiriliyor.

Yeraltı Suyu Deşarjı ve Kontrolü

Yeraltı galerilerimizden çıkan suları kademeli olarak bekletme havuzlarına alıyor, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre deşarj standartlarını sağlıyor, izne bağlı olarak dereyede şarj ediyoruz. Tüm deşarj noktalarımızdan düzenli aralıklarla numune alarak analiz yaptırıyoruz.

Atık Depolama Alanları

Maden Atık Depolama Alanı

Cevher zenginleştirme işlemlerini takiben, içerisindeki değerli metal alındıktan sonra açığa çıkan maden atığı düzenli olarak atık depolama alanlarına (ADT) alıyoruz. Mevzuata uygun olarak inşa edilmiş ADT’leri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevre Lisansı çerçevesinde işletiyoruz. Parametrelerini ve periyodunu Bakanlığın belirlediği şekilde numuneler alıp İzleme Raporları oluşturarak yine Bakanlığa sunuyoruz.

Sıfır Atık

Tüm işletmelerimizde, sıfır atık prensibine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerdeki kodlara göre atıklarımızı sınıflandırıyor, mevzuatlara uygun olarak oluşturduğumuz geçici ADT’lerde depoluyoruz. Bakanlık tarafından yetkilendirilen lisans izinli şirketlere geri kazanım ve bertaraf amacıyla gönderiyoruz. Bu esnada, Bakanlığın MOTAT (Mobil AtıkTakip) sistemine atık bilgilerini giriyoruz. Böylece hangi şirkete hangi atık kodu ile ne kadar atığın verildiği, bertaraf ve geri kazanım işleminin nerede yapılacağı takip edilebiliyor.