MİSYON

Güvenliğe, sosyal ve çevresel sorumluluğa sıkı sıkıya bağlı kalarak doğal kaynaklarımızın en yararlı şekilde değerlendirilmesini sağlamak, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimden aldığımız güçle maden sektöründe ihracat payımızı sürekli büyüterek paydaşlarımıza değer katmak.

VİZYON

Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak, ülkemizin ve milletimizin faydası doğrultusunda güvenli, çevre dostu, insan odaklı ve halkımızın yanı sıra, yatırımcı, ve tüm paydaşlarımıza katma değeri yüksek, sürdürülebilir madencilik hizmeti sunmaya kendini adamış, birinci sınıf bir maden şirketi olmak.

DEĞERLERİMİZ

Çalışanlarımız

Başarıya giden yolun çalışanlarımızın yetkinliklerinden geçtiğini biliyoruz.
Alanında uzman kişileri ekibimize kazandırmak, onların yetenek ve yaratıcılıklarından yararlanmak, mesleki gelişimlerine alan açmak, temellerini işbirliği ve dayanışmadan alan bir çalışma ortamı yaratmak, Gümüştaş için seçtiğimiz ufuktur. Çalışanlarımıza cinsiyet, etnik köken veya diğer farklılıkları gözetmeksizin eşit şartlarda ilerleme fırsatı sağlıyoruz.

Takım Ruhu

Kollektif başarının, bireysel yeteneğin ekip çalışması ve takım ruhuyla desteklenerek doğduğuna inanıyoruz.
İş dünyası ve rekabetin kuralları hızla değişse de takım ruhuyla her kademedeki ekip arkadaşımızla ortak kurum kültüründe buluşmak için çalışıyoruz.

Çevre Farkındalığı ve Toplumsal Fayda

Üstlendiğimiz sorumlulukların farkındayız. Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini pekiştiriyor, çevresel etkilerini bertaraf etmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken toplumun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Dürüstlük ve İtibar

İnsani değerlerimizi en ön planda tutuyor, ekip arkadaşlarımız, paydaşlarımız, ülkemiz ve dünya için olarak doğru olanı hedefliyoruz.

İş Birliği

Toplumsal fayda için, üretken ve etik çalışma ilişkileri içinde şeffaf ve duyarlı iletişim oluşturmak, iş birliği kurmayaklaşımımızın temel prensibidir.

Mükemmellik

Sürdürülebilir başarı için, iş gücü, süreç yönetimi ve teknolojiyi etkin kullanabilen, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizmalarını güçlendiren, kapsayıcı yönetim anlayışını benimsiyoruz.