NİĞDE BOLKAR SÜLFİT PROJESİ

Niğde Bolkar Sülfit Projesi, Bolkar 1 ve 2 maden ruhsat sahaları içinde ve şu an yeraltı madenciliği yapılan oksitli zonun daha derin bölümlerinde yeralıyor. 2017 yılından başlayarak yerüstü ve yeraltından yapılan derin sondajlarla belirlenen sülfürlü bölgeye yönelik sondaj çalışmaları ile diğer mühendislik çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan sondajlar, mineralizasyonun breccia ve makaslama zonları içinde orta ila yüksek tenörlü paralel lens yapı dizisi olarak meydana geldiğini gösteriyor. 2020 sonu itibarı ile, ortalama derinliği 600 metre olacak şekilde toplam 140.000 metre sondaj faaliyeti yürütülmekle beraber sondaj çalışmaları halen devam ediyor.

2020 yılında Tepeköy’deki zenginleştirme tesisinin yanına sülfit zonundan üretilen tüvenan cevherin işlenmesi için yıllık 125.000 ton kapasiteli pilot flotasyon tesisi kuruldu ve ayrı ayrı olmak üzere kurşun, çinko ve pirit konsantresi elde edilmeye başlandı. Ortalama kurşun ve çinko besleme tenörü %5,5 ve beslenen pirit cevheri içindeki ortalama altın tenörü 3,5 gr/ton’a ulaşıyor. 2020 yılı sonu itibarıyla yapılan hazırlık ve üretim çalışmaları kapsamında yaklaşık 125.000 ton sülfit cevher üretilirken, 2021 için 150.000 ton cevher üretimi hedefleniyor.