GÜMÜŞHANE HAZİNE MAĞARA MADENİ

Gümüşhane Hazine Mağara maden sahası, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane’nin 2 km güney batısında bulunuyor. IR-8479 olarak belirlenen, 758,25 ha İşletme Grubu IV Mineraller Lisans alanı içinde yer alan maden, 12. yüzyıldan itibaren çalışılan eski bir maden işletmesi olan Hazine Mağara bölgesini kapsıyor ve polimetalik (Pb-Zn-Cu, Au, Ag) maden yatağı olarak tanımlanıyor.

50.000 metre yüzey ve 75.000 metre yeraltı sondajı olmak üzere, 2020’ye kadar toplam 128.000 metre sondaj yapılan sahada, 2020 yılında RPM Global danışmanlık şirketi tarafından yapılan kaynak güncelleme çalışmasının sonucunda, ortalama %5 Pb+Zn, 0,6 gr/ton Au, 45 gr/ton Ag, %0,25 Cu tenörlerinde 1,7 milyon ton işletilebilir rezerv raporlandı. Bugün tüm sondaj faaliyetleri yeraltında süren ve tam mekanize olarak çalışılan madende, üretim yöntemi olarak arakatlı göçertme ve kes-doldur metotları uygulanıyor.

Gümüşhane Hazine Mağara Madeni'nde yıllık ortalama %5-5,5 Pb+Zn tenöründe yaklaşık 550.000 ton cevher üretimi yapılıyor. Tüvenan cevher, maden sahasının doğusunda ve 18 km mesafede bulunan tesise karayoluyla taşınıyor. Burada flotasyon yöntemiyle içlerinde altın ve gümüş de ihtiva eden kurşun, çinko ve bakır konsantreleri ayrı ayrı üretiliyor.